Od Zlotu Mielno 2008 stałym punktem imprezy jest Parada Morsów, barwne przejście uczestników Zlotu uliczkami Mielna.
Ogłaszamy konkurs na pomysł w jaki sposób nasz klub może wystąpić na Paradzie Morsów. Pomysły najlepiej w formie pisemnej z podpisem pomysłodawcy(ów), mogą być nagrody, przekazać należy dla Sylwka (prezesa klubu). 
18.stycznia wspólnie wybierzemy najlepszy (możliwy do zrealizowania) pomysł.

Tak prezentowali się zwycięzcy na Zlocie2008:
f1f3f2 .
Zapraszamy do zaproponowania materiałow (zdjęcia, tekst) o naszym klubie wydaniu o Zlocie Morsów - Gazety Mieleńskiej , poniżej informacja na ten temat ze strony zlotu.

---------------------
UWAGA !
Wobec dużego zainteresowania Wydaniem Specjalnym Gazety Mieleńskiej, opisującej wydarzenia w Klubach „morsów”, historie indywidualnych osób oraz przebieg kolejnych Zlotów, postanowiliśmy kontynuować opis działalności i życie „morsów” w szerszym zakresie.
W tym celu, począwszy od VI Zlotu, będzie ukazywał się kwartalnik, na łamach którego będziemy zamieszczali różnego rodzaju artykuły (opisy, informacje, felietony, humoreski, wiersze, rysunki itp.) i zdjęcia. Liczymy na aktywność, w tym zakresie, nie tylko morsów.
Wydawcą gazety będzie Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W 2009 roku gazeta będzie kolportowana nieodpłatnie. Być może w następnych latach znajdzie się w sprzedaży na terenie całego kraju.
Tak jak dotychczas, oczekujemy na materiały i zdjęcia (od Klubów oraz osób indywidualnych), które zamieścimy w pierwszym numerze naszej gazety.
Materiały do gazety oraz wszelkie pytania jej dotyczące proszę kierować na adres:
e-mail:
henhil@tlen.pl
lub telefon: kom. 0 601 43 44 83, stacjonarny: (094) 31 89 814
------------------

-powrot-