A.). Walne Zgromadzenie klubu morsów Posejdon – po kąpieli 10.04.2011 w Afrodycie

Porządek

Walnego Zgromadzenia członków KKM „Posejdon” w dniu 10.04.2011r.

  1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

  2. Wybór sekretarza zgromadzenia.

  3. Uchwalenie porządku zgromadzenia.

  4. Sprawozdanie z działalności zarządu za 2010r.

  5. Sprawozdanie finansowe za 2010r.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2010r.

  8. Dyskusja oraz wolne wnioski.

  9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia KKM „Posejdon”


B.). Propozycje do przemyślenia (pod dyskusję na zebraniu)

    - omówienie przygotowania zakończenia sezonu kąpielowego dn.17.04.2011

proponowane zespoły robocze:

- zespół d/s informacji

tematyka:


- zespół d/s wizerunku i kontaktów ze sponsorami

tematyka:


- zespół d/s bezpieczeństwa kąpieli

tematyka:

a.) lina ratunkowa


- zespół d/s Zlotów Morsów

tematyka:

a.) opracowanie i przygotowanie wizerunku klubu na Zlotach Morsów

b.) opracowanie informacji do czasopism wydawanych przez organizatora Zlotów

c.)......    - tematyka:

    a.) opracowanie koncepcji imprezy
    b.) .....