Międzynarodowe Zloty Morsów zostały nominowane w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, pokonując tym samym ponad 200 innych projektów. Impreza ma szansę na zdobycia ogólnopolskiej Nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego.

Prosimy Państwa o aktywne włączenie się do tego promocyjnego przedsięwzięcia głosując na Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie.Głosowanie internautów trwa w dniach od 15 kwietnia do 28 kwietnia 2011r.
Metoda głosowania

 1. Głosowanie Internautów odbywa się wyłącznie poprzez stronę www.polskapieknieje.gov.pl.

 2. Każdy Internauta może oddać głos tylko na jeden projekt.

 3. Każdy Internauta ma prawo do oddania tylko jednego głosu.

 4. Oddanie głosu następuje poprzez:

  1. kliknięcie na pole przy nazwie projektu,

  2. przepisanie poprawnie wyniku działania z obrazka wygenerowanego przez system oraz wpisanie swojego adresu e-mail, a następnie zatwierdzenie poprzez kliknięcie na przycisk „Głosuj",

  3. ostateczne potwierdzenie oddanego głosu poprzez kliknięcie na link wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez głosującego.

 5. System weryfikuje ewentualną niedozwoloną liczbę oddanych głosów przez Internautę w postaci zapisu danych o wszystkich użytkownikach oddających głos
  w bazie danych, która będzie podstawą do weryfikacji właściwie oddanych głosów.

 6. W trakcie trwania głosowania oraz po jego zakończeniu Organizator przewiduje weryfikację listy oddanych głosów, poprzez usunięcie głosów oddanych niezgodnie
  z niniejszym Regulaminem.