Zapisy na Bornholm.
Osoby z klubu Posejdon, które zarezerwowały miejsce na Bornholm u Sylwka (prezesa),
 proszone są o wpłatę (150,- / osobę) w terminie do 10.marca na konto:
Koszaliński Klub Morsów POSEJDON
Koszalin ul.Szczecińska 25A/302
nr. konta bankowego: 57 2490 0005 0000 4500 5502 4833

z dopiskiem: Nazwisko Imię , Bornholm

Równocześnie proszę o przesłanie na e-maila Sylwka   morsyposejdon@op.pl  , tel (512-267-512) do 10.marca
następujących informacji:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- obywatelstwo
- niepełnosprawność (tak/nie)
- PESEL
- adres zamieszkania
- telefon kontaktowy

osoby które mają inne obywatelstwo  niż Polskie powinny posiadać paszport i wizę
--------
Uwaga! można zapisać się na listę rezerwową,
na wypadek jeżeli zwiększy się liczba miejsc lub ktoś zrezygnuje
na listę rezerwową proszę zgłaszać się do Sylwka (e-mail ,telefon)